-Naučna studija univerziteta Katolica de Goiania,  Brazil

Metod : Pomoću 2 skale ( Bergove skale ravnoteže i Time up & go ) izvršena je procena 25 žena i potom su uključene u program .

 Kod starijih osoba padovi su jedan od najvećih zdravstvenih problema : visok mortalitet i ogromni troškovi za porodicu i društvo. Kada pričamo o padovima starijih osoba evidentan je značajno veći procenat kod ženske populacije zbog manjeg udela mišićne mase i čiste telesne mase ,kućnih aktivnosti ….  Potrebno je aktivirati antigravitacione mišiće i stimulisati ravnotežu kako bi smo sprečili ili umanjili padove a fizička aktivnost je najbolji način za to. Fizičku aktivnost treba praktikovati tokom celog života kako bismo umanjili gubitak  mišića i kostiju i smanjili rizik od padova do 60%. 

Hidroterapija se od davnina  koristi u lečenju reumatskih,ortopedskih i neuroloških obolljenja.  Voda će poboljšati ravnotežu a deluje i na mišićno skeletne poremećaje tako da je bezbedna i delotvorna u rehabilitaciji starijih osoba. Kod starijih osoba imamo situaciju da im je vežbanje na tlu otežano iz mnogobrojnih razloga : bol , slabost, nedostatak ravnoteže, otežano hodanje… Vežbanje u vodenoj sredini je potpuno drugačije. Opterećenje na zglobove gotovo da ne postoji kao i rizik od padova i lezija a plutanje nam dozvoljava da izvodimo pokrete i vežbe koji se ne mogu raditi na tlu. 

Cilj ove studije je procena efekta hidroterapijskog programa na ravnotežu i rizik od padova kod starijih ženskih osoba. 

Trajanje studije : 12 nedelja.  Učesnice su praktikovale program dva puta nedeljno po 40 minuta. Program hidroterapije podrazumeva adaptaciju na vodenu sredinu, hidrokinezioterapiju i vodene vežbe.  Intenzitet je nizak do umeren.

Rezultat je potvrdio da je hidroterapijski program uticao na značajno smanjenje rizika od padova nakon 6 i 12 nedelja a balans se veoma poboljšao.

Zaključak :

Vodene vežbe su korisne za osobe sklone padovima i sa strahom od pada. Voda je viskozna i usporava kretanje i padove a plutanje daje podršku pa samim tim povećava samopouzdanje a smanjuje strah od pada. Na taj način se pojedinac izaziva izvan granica stabilnosti a bez straha od mogućih povreda koje bi se desile na tlu.

Tokom studije primenjivao se isti program od početka do kraja. Pretpostavka je da bi određena modifikacija programa progresivnijim vežbama ( veći intenzitet , učestalost i trajanje ) dali još bolje rezultate.

Iako je studija rađena bez kontrolne grupre i sa malim uzorkom , rezultat je dokazao da  hidroterapijske vežbe promovišu povećanje ravnoteže i smanjuju rizik od padova kod starijih žena . Stoga se hidroterapija preporučuje za prevenciju padova i povećanje balansa kod starijih osoba. 

Izvor : https://www-scielo-br.translate.goog/j/rbfis/a/qJC5WM8zNj9Jv6j3chVdQtS/?lang=en&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sr&_x_tr_hl=sr-Latn&_x_tr_pto=sc

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad